Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Introduction to CUDA and OpenCL
Efekt kształcenia:
A student can write complete programs, using extended C/C++ language. Can use a professional framework provided by NVIDIA. Can proficiently use IDE environment, nvidia compiler and debugger.
Powiązania z EKK:
 • IS1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • IS1A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
 • IS1A_U07
  umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki
 • IS1A_U11
  potrafi zaprojektować proces testowania programu komputerowego oraz przeprowadzić diagnozę wykrytych błędów