Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Introduction to CUDA and OpenCL
Efekt kształcenia:
A student can work as a part of a team and can interact properly with his/her team-mates.
Powiązania z EKK:
  • IS1A_U10
    potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do projektowania i wytwarzania aplikacji komputerowych
  • IS1A_U11
    potrafi zaprojektować proces testowania programu komputerowego oraz przeprowadzić diagnozę wykrytych błędów