Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Introduction to CUDA and OpenCL
Efekt kształcenia:
A student can present his/her results and discuss them
Powiązania z EKK:
  • IS1A_K01
    rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
  • IS1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz w zespole