Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Bazy danych 2
Efekt kształcenia:
Student dysponuje aktualną wiedzą na temat realizacji projektów bazodanowych opartych o struktury XML, dane obiektowe, struktury zagregowane przechowywane w typie JSON.
Powiązania z EKK:
  • IS1A_W04
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki
  • IS1A_W05
    ma szczegółową wiedzę w zakresie podstawowych struktur organizacji danych
  • IS1A_W06
    dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie tworzenia oprogramowania w modelu proceduralnym