Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Neurochemistry and Neuropharmacology
Efekt kształcenia:
Student gain a sufficient knowledge about the central nervous system and is able to discuss neurobiological subjects with nonprofessionals
Powiązania z EKK:
  • IM1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych