Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Inżynieria materiałowa w technologiach kosmicznych
Efekt kształcenia:
has basic knowledge on space in relation to the application possibilities of novel materials
Powiązania z EKK:
  • IM1A_W05
    Ma podstawową wiedzę pozwalającą na określenie warunków zachodzenia reakcji chemicznych, ich szybkości oraz efektów energetycznych
  • IM1A_W08
    Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod otrzymywania, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów oraz nanomateriałów ceramicznych i metalicznych