Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria materiałowa w technologiach kosmicznych
Efekt kształcenia:
has knowledge on current trends in development of new space technologies
Powiązania z EKK:
  • IM1A_W10
    Zna zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych
  • IM1A_W18
    Ma podstawowe informacje dotyczące obecnego stanu wiedzy oraz kierunków rozwoju nauki o materiałach
  • IM1A_W19
    Ma uporządkowaną wiedzę na temat cyklu życia różnych typów materiałów i wyrobów