Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria materiałowa w technologiach kosmicznych
Efekt kształcenia:
is able to select appropriate materials for specific application in space
Powiązania z EKK:
  • IM1A_U02
    Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się
  • IM1A_U14
    Posiada umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania i przetwórstwa materiałów