Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Inżynieria materiałowa w technologiach kosmicznych
Efekt kształcenia:
is creative in solving of problems
Powiązania z EKK:
  • TC1A_K06
    rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii
  • TC1A_K12
    potrafi działać w sposób kreatywny
  • IM1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych