Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Populism: Its Past and Present Disguises
Efekt kształcenia:
locate the phenomenon of populist politics in terms of concepts and approaches
Powiązania z EKK:
  • SO1A_W04
    Zna główne sposoby wyjaśniania współczesnych zjawisk społecznych, jakie dominują obecnie w socjologii.
  • SO2A_W04
    Zna sposoby wyjaśniania współczesnych zjawisk i procesów społecznych.
  • UX1P_W02
    ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur komunikacyjnych i perswazyjnych oraz instytucji społecznych.