Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Populism: Its Past and Present Disguises
Efekt kształcenia:
undertand populism basing on case studies mostly dealing with East Central Europe
Powiązania z EKK:
  • SO1A_W17
    Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym.
  • SO2A_W14
    Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym.
  • UX1P_W13
    ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur społecznych i ich podstawowych elementach oraz o możliwościach badania ich.