Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Populism: Its Past and Present Disguises
Efekt kształcenia:
trace signs of populism in present-day global politics
Powiązania z EKK:
  • SO1A_U02
    Posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego.
  • SO2A_U02
    Potrafi analizować i rozumie zjawiska społeczne w kategoriach socjologii mediów i komunikowania z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego.
  • UX1P_U02
    potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, zwłaszcza dotyczące sfery komunikacji z użyciem nowych technologii informatycznych i medialnych.