Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody badań strukturalnych ciała stałego
Efekt kształcenia:
Student potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą i technikę pomiarową oraz przeprowadzić pomiar wybraną metodą badań struktury ciała stałego
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U08
    potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki