Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Matematyka 2
Efekt kształcenia:
Potrafi zastosować i policzyć całki oznaczone oraz niewłaściwe.
Powiązania z EKK:
  • FT1A_U02
    potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych, w języku polskim i angielskim
  • FT1A_U01
    ma umiejętnośd samodzielnego przygotowania się do seminariów, laboratoriów, sprawdzianów i egzaminów
  • FT1A_U04
    umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych