Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Matematyka 2
Efekt kształcenia:
Rozumie pojęcie funkcji wielu zmiennych oraz zna powiązania z modelami fizycznymi.
Powiązania z EKK:
  • FT1A_W02
    dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki i elektroniki do zrozumienia podstawowych procesów technologicznych
  • FT1A_W01
    posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowao fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych