Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Nanotechnologie i ich zastosowania w naukach przyrodniczych
Efekt kształcenia:
Student posiada umiejętność oszacowania stopnia wykonalności projektu.
Powiązania z EKK:
 • FT2A_U04
  potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i streszczenie w języku angielskim w zakresie zagadnień i problemów wchodzących w zakres fizyki technicznej
 • FT2A_U05
  potrafi formułować i testować hipotezy związane z rozwiązywaniem złożonych zadań inżynierskich i prowadzeniem prac badawczych
 • FM2A_U07
  potrafi dobrać właściwą metodę pomiaru, w zależności od zjawiska jakie należy zbadać
 • FM2A_U08
  potrafi zastosować znaną metodologię do rozwiązywania problemów inżynierskich oraz naukowo-badawczych
 • BF3A_U01
  Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych. Ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej.
 • FM2A_U07
  dostrzega powiązanie fizyki medycznej z innymi dziedzinami nauki i techniki, potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej podejmowanych działań i rozwiązań
 • FM2A_U08
  potrafi wybrać, zastosować i ocenić przydatność dostępnych metod oraz narzędzi niezbędnych do rozwiązania wybranych problemów technicznych i biomedycznych o różnym stopniu skomplikowania i przeanalizować sposób działania i poddać krytycznej ocenie rozwiązania techniczne zastosowane w wybranych aparatach i urządzeniach medycznych
 • FT2A_U04
  potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi wykorzystywanych w fizyce technicznej do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich i prowadzenia prac badawczych oraz zaprojektować odpowiedni tor pomiarowy
 • FT2A_U05
  potrafi planować i realizować złożone zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski oraz oszacować nakład pracy i koszty ich realizacji