Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Metody obliczeniowe fizyki i techniki 2
Efekt kształcenia:
Student potrafi konstruktywnie współpracować w ramach zespołu w celu wspólnego opracowania programów do numerycznego rozwiązywania prostych problemów fizyki kwantowej i hydrodynamiki.
Powiązania z EKK:
  • FT1A_K09
    potrafi zaplanować prostą pracę wieloetapową i ocenić czas jej wykonania
  • FT1A_K01
    pojmuje istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role