Dane EK modułowego:
Kod:
M_K004
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Neurobiology of drug dependence
Efekt kształcenia:
Student receives info about modern laboratory tests applied in pharmacological sciences
Powiązania z EKK:
 • CE1A_U01
  posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne
 • TC2A_U08
  potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki
 • TC1A_U04
  posiada umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych
 • CE2A_U18
  potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim