Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Matematyczne metody fizyki 1
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie pojęcie przestrzeni wektorowej, w szczególności w związku z efektami kształcenia wymienionymi w punktach W1 i W2.
Powiązania z EKK:
  • FT1A_W02
    dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki i elektroniki do zrozumienia podstawowych procesów technologicznych
  • FT1A_W04
    zna metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich
  • FT1A_W06
    ma znajomość metod matematycznych, niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych