Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Matematyczne metody fizyki 1
Efekt kształcenia:
Student potrafi rozwiązywać układy równań liniowych, także z parametrami.
Powiązania z EKK:
  • FT1A_U01
    ma umiejętnośd samodzielnego przygotowania się do seminariów, laboratoriów, sprawdzianów i egzaminów
  • FT1A_U04
    umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych