Dane EK modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy fizyki jądrowej
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę o wykorzystaniu technologii jądrowych w badaniach materiałowych, ochronie dziedzictwa kulturowego oraz diagnostyce i terapii medycznej. Student zna i rozumie zespół zagadnień związanych z produkcją energii z zastosowaniem reakcji rozczepienia i syntezy jąder pierwiastków.
Powiązania z EKK:
  • FT1A_W02
    dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki i elektroniki do zrozumienia podstawowych procesów technologicznych
  • FT1A_W10
    ma podstawową wiedzę o współczesnych zastosowaniach fizyki w technice i nowoczesnych technologiach