Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praktyka zawodowa
Efekt kształcenia:
Student potrafi zrealizować harmonogram prac wykorzystując właściwe metody i narzędzia inżynierskie.
Powiązania z EKK:
  • FT1A_U06
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi stosowanych w fizyce technicznej do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich
  • FT1A_U08
    potrafi planować i realizować proste zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski