Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praktyka zawodowa
Efekt kształcenia:
Student potrafi opracować i omówić uzyskane wyniki zleconych prac.
Powiązania z EKK:
  • FT1A_U09
    potrafi napisać tekst naukowy w języku polskim i obcym, będący dobrze udokumentowanym bibliograficznie opracowaniem danego problemu, zgodnie z wymogami poprawności merytorycznej i językowej