Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Praktyka zawodowa
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na pracę zespołu.
Powiązania z EKK:
  • FT1A_K04
    ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego; respektuje etyczne zasady wykonywanego zawodu
  • FT1A_K06
    ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania