Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Przyrządy i układy półprzewodnikowe
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę na temat struktury pasmowej i mechanizmów transportu nośników w półprzewodnikach. Student zna budowę i zasadę działania diod i tranzystorów półprzewodnikowych. Student posiada wiedzę na temat charakterystyk prądowo-napięciowych tranzystorów. Student zna koncepcję małosygnałowego schematu zastępczego.
Powiązania z EKK:
  • FM1A_W05
    Zna działanie prostych układów elektronicznych oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu programowania, niezbędną w rozwiązywaniu wybranych problemów
  • FM1A_W13
    Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań z zakresu fizyki medycznej