Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przyrządy i układy półprzewodnikowe
Efekt kształcenia:
Student potrafi przeprowadzić analizę stałoprądową i małosygnałową prostych stopni wzmacniających zbudowanych na tranzystorach bipolarnych i MOSFET.
Powiązania z EKK:
  • FM1A_U17
    potrafi przeanalizować sposób działania i ocenić rozwiązania techniczne zastosowane w wybranych aparatach i urządzeniach medycznych