Dane EK modułowego:
Kod:
M_U006
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przyrządy i układy półprzewodnikowe
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaprojektować proste kombinacyjne i sekwencyjne obwody logiczne. Student potrafi zweryfikować poprawność działania prostych obwodów logicznych.
Powiązania z EKK:
  • FM1A_U17
    potrafi przeanalizować sposób działania i ocenić rozwiązania techniczne zastosowane w wybranych aparatach i urządzeniach medycznych
  • FM1A_U18
    potrafi wybrać, zastosować i ocenić przydatność dostępnych metod oraz narzędzia niezbędnych do rozwiązania wybranych problemów technicznych i biomedycznych
  • FM1A_U20
    potrafi - w oparciu o podane instrukcje - zestawić proste urządzenie typowe dla aplikacji w środowisku biomedycznym