Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Przyrządy i układy półprzewodnikowe
Efekt kształcenia:
Student potrafi pracować w zespole.
Powiązania z EKK:
  • FM1A_K06
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole;potrafi go współorganizować i pracować w nim przyjmując różne role