Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praca magisterska
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich
Powiązania z EKK:
  • FT2A_W13
    ma podstawową wiedzę w zakresie prawa dotyczącego ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego oraz rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej