Dane EK modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praca magisterska
Efekt kształcenia:
Student potrafi korzystać z naukowych baz danych, z ich wykorzystaniem dobrać materiały źródłowe do przeglądowej, wstępnej części pracy i poprawnie zacytować je w pracy
Powiązania z EKK:
  • FT2A_U02
    potrafi pozyskiwać informacje z podręczników, czasopism naukowych, baz danych oraz Internetu, niezbędne do realizacji złożonych zadań inżynierskich i prac badawczych
  • FT2A_U04
    potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i streszczenie w języku angielskim w zakresie zagadnień i problemów wchodzących w zakres fizyki technicznej