Dane EK modułowego:
Kod:
M_U006
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praca magisterska
Efekt kształcenia:
Student potrafi przygotować krótką pracę monograficzną bądź dokumentację techniczną projektu inżynierskiego i przedstawić jej główne tezy z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji społecznej
Powiązania z EKK:
  • FT2A_U01
    ma umiejętność samodzielnego przygotowania się do seminariów, konferencji i wystąpień publicznych
  • FT2A_U09
    potrafi przygotować merytoryczny raport przedstawiający wyniki swojej pracy i przedstawić go z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji społecznej