Dane EK modułowego:
Kod:
M_K004
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Praca magisterska
Efekt kształcenia:
Student potrafi pracować tak samodzielnie jak i pod kierunkiem doświadczonego opiekuna i dotrzymywać wyznaczonych przez niego terminów
Powiązania z EKK:
  • FT2A_K01
    docenia rolę kształcenia ustawicznego, zawodowego samodoskonalenia oraz zasad etyki zawodowej
  • FT2A_K04
    potrafi współdziałać w środowisku interdyscyplinarnym, przyjmując w nim różne role