Dane EK modułowego:
Kod:
M_K005
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Praca magisterska
Efekt kształcenia:
Student potrafi w sposób zwięzły, atrakcyjny i zrozumiały przekazywać wiedzę z fizyki technicznej
Powiązania z EKK:
  • FT2A_K05
    ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej, w szczególności w zakresie szerzenia kultury technicznej w społeczeństwie i przekazywaniu społeczeństwu w sposób zrozumiały i atrakcyjny informacji o osiągnięciach fizyki technicznej oraz jej wpływie na rozwój nowoczesnych technologii