Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Detektory promieniowania
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę o podstawowych typach detektorów (detektory półprzewodnikowe, scyntylacyjne i gazowe). Zna ich budowę i fizyczne podstawy działania i zastosowania praktyczne.
Powiązania z EKK:
 • FT1A_W08
  ma podstawową wiedzę o powiązaniach pomiędzy przemysłem, a badaniami podstawowymi
 • FT1A_W10
  ma podstawową wiedzę o współczesnych zastosowaniach fizyki w technice i nowoczesnych technologiach
 • NB1A_W01
  dysponuje usystematyzowaną wiedzą z zakresu podstaw nauk ścisłych i przyrodniczych niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie nieożywionej i ożywionej
 • NB1A_W02
  dysponuje wiedzą niezbędną do badania elementarnych procesów fizycznych, fizyko-chemicznych, biofizycznych i biochemicznych w warunkach laboratoryjnych;
 • NB1A_W03
  posiada niezbędną wiedzę do przeprowadzenia prostej analizy danych doświadczalnych, prezentowania uzyskanych wyników i wyciągania na ich podstawie wniosków
 • NB1A_W04
  dysponuje wiedzą z zakresu informatyki i elektroniki niezbędną do projektowania prostych układów elektronicznych oraz przygotowania i użytkowania skomputeryzowanego środowiska pracy, w tym do przeprowadzania analiz numerycznych