Dane EK modułowego:
Kod:
M_W006
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy grafiki komputerowej
Efekt kształcenia:
Student dysponuje aktualną wiedzą na temat wybranych bibliotek programistycznych wspomagających programowanie grafiki rastrowej oraz grafiki wektorowej 2D.
Powiązania z EKK:
 • IS1A_W04
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki
 • IS1A_W09
  dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie inżynierii oprogramowania
 • IS1A_W16
  dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie grafiki komputerowej
 • NB1A_W01
  dysponuje usystematyzowaną wiedzą z zakresu podstaw nauk ścisłych i przyrodniczych niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie nieożywionej i ożywionej
 • NB1A_W02
  dysponuje wiedzą niezbędną do badania elementarnych procesów fizycznych, fizyko-chemicznych, biofizycznych i biochemicznych w warunkach laboratoryjnych;
 • NB2A_W01
  posiada pogłębioną wiedzę z zakresu metod matematycznych wykorzystywanych do analizy i modelowania procesów zachodzących w przyrodzie i modelowych układach laboratoryjnych
 • NB2A_W02
  dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych wykorzystywanych w mikro- i nanotechnologiach do projektowania, wytwarzania i badania złożonych układów modelowych
 • IS1A_W04
  zna i rozumie matematyczne podstawy modelowania i projektowania komputerowego