Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Spektroskopia optyczna jako metoda analityczna
Efekt kształcenia:
Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu stosowania spektroskopii optycznej w badanach materiałów
Powiązania z EKK:
  • CB1A_W08
    ma uporządkowaną i szczegółową wiedzę w zakresie metod oraz technik badawczych w szczególności analityki surowców i produktów budowlanych, analizy uszkodzeń korozyjnych, monitoringu i analizy zanieczyszczeń środowiska,
  • TC2A_W09
    ma podbudowaną teoretycznie i poszerzoną wiedzę o metodach analitycznych i zasadach ich doboru w systemach zarządzania jakością w gospodarce surowcowej i produkcji.