Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fizyka ciała stałego
Efekt kształcenia:
Rozumie teoretyczne podstawy wybranych technologii materiałowych.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W02
    ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu zjawisk zachodzących w procesach technologicznych