Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Fizyka ciała stałego
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe zależności pomiędzy budową materiałów i ich właściwościami. Potrafi je wykorzystywać przy interpretacji wyników eksperymentalnych.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U08
    potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki
  • TC2A_U11
    potrafi dokonać wyboru materiału polimerowego do określonego zastosowania