Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Fizyka ciała stałego
Efekt kształcenia:
Ma świadomość, że wiedza podstawowa w zakresie fizyki ciała stałego pozwala lepiej rozumieć problemy w technologii materiałów.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_K07
    prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne