Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Aplikacje mobilne
Efekt kształcenia:
Rozumie cykl życia i mechanizmy działania aplikacji mobilnych.
Powiązania z EKK:
 • FT1A_W04
  zna metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich
 • IS1A_W06
  dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie tworzenia oprogramowania w modelu proceduralnym
 • IS1A_W07
  dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie tworzenia oprogramowania w modelu obiektowym
 • IS1A_W08
  ma podstawową wiedzę w zakresie architektury systemów komputerowych
 • FT2A_W07
  dysponuje pogłębioną znajomością metod matematycznych i numerycznych niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych
 • IS1A_W18
  ma podstawową wiedzę o cyklu funkcjonowania systemów informatycznych
 • IS2A_W12
  ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych platform programistycznych i projektowych, potrafi je efektywnie wykorzystać w celu rozwiązania złożonego zadania inżynierskiego
 • IS2A_W17
  ma podstawową wiedzę dotyczącą cyklu funkcjonowania systemów informatycznych