Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Aplikacje mobilne
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie tworzyć interfejsy graficzne wykorzystujące możliwości interakcji z użytkownikiem przy pomocy panelu dotykowego, głosu, zmiany położenia urządzenia (akcelerometru).
Powiązania z EKK:
 • FT1A_U08
  potrafi planować i realizować proste zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • FT2A_U08
  potrafi planować i realizować złożone zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • IS1A_U17
  potrafi zastosować podstawowe algorytmy do przetwarzania informacji graficznej
 • IS2A_U11
  potrafi wykorzystać zaawansowane techniki i narzędzia do projektowania wybranych typów systemów informatycznych i ich składników oraz do tworzenia interfejsu użytkownika systemu informatycznego zgodnie z zadaną specyfikacją