Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Aplikacje mobilne
Efekt kształcenia:
Student potrafi samodzielnie stworzyć i napisać aplikacje mobilną typu klient-server korzystającą z danych dostarcz np. z sieci, serwisów internetowych.
Powiązania z EKK:
 • IS1A_U16
  potrafi konfigurować urządzenia komunikacyjne w lokalnych sieciach komputerowych
 • IS2A_U12
  potrafi wykorzystywać różne platformy programistyczne do tworzenia aplikacji internetowych, umie tworzyć skalowalne aplikacje internetowe
 • IS2A_U13
  potrafi wdrożyć wykonane przez siebie aplikacje WWW w przedsiębiorstwie
 • IS2A_U16
  potrafi wykorzystać różne narzędzia i techniki do programowania, sterowania oraz kontroli parametrów i trybów pracy wybranych urządzeń