Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Aplikacje mobilne
Efekt kształcenia:
W aplikacjach student potrafi obsługiwać multimedia dostępne w telefonie lub urządzeniu przenośnym.
Powiązania z EKK:
 • IS1A_U14
  potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego i opracować oprogramowanie w wybranym języku wysokiego poziomu
 • IS1A_U17
  potrafi zastosować podstawowe algorytmy do przetwarzania informacji graficznej
 • IS1A_U19
  potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla zastosowań informatyki oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia
 • IS2A_U08
  potrafi planować i przeprowadzać symulacje numeryczne wybranego procesu fizycznego oraz weryfikować i interpretować uzyskane wyniki