Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Projektowanie Systemów Cyfrowych
Efekt kształcenia:
Student potrafi stworzyć prostą aplikację sprzętową sterowania i/lub przetwarzania danych.
Powiązania z EKK:
 • FT1A_U08
  potrafi planować i realizować proste zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • FT1A_U11
  potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego i opracować oprogramowanie w wybranym języku
 • FT2A_U08
  potrafi planować i realizować złożone zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • FT2A_U11
  potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego w obszarze fizyki technicznej i opracować oprogramowanie w wybranym języku
 • IS2A_U09
  potrafi wykonać dokumentację złożonego zadania inżynierskiego oraz przygotować prezentację dotyczącą jego realizacji
 • IS2A_U15
  potrafi określić przydatność i możliwość wykorzystania wybranego interfejsu komunikacyjnego do realizacji zadania inżynierskiego