Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Dozymetria promieniowania niejonizującego
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę o promieniowaniu elektromagnetycznymi, falach ultradźwiękowych i ich oddziaływaniach z organizmami. O sposobach pomiaru podstawowych wielkości fizycznych oraz teoretycznym opisie oddziaływania w/w promieniowań z materią.
Powiązania z EKK:
 • FM2A_W01
  ma wiedzę przydatną do przeprowadzenia złożonej analizy danych doświadczalnych, prezentowania uzyskanych wyników i wyciągania na ich podstawie wniosków
 • FM2A_W02
  zna zaawansowane techniki opisu i pomiaru zjawisk fizycznych oraz procesów biofizycznych, biomedycznych i biochemicznych
 • FM2A_W03
  ma szczegółową wiedzę dotyczącą podstaw fizycznych wybranych procesów biofizycznych, biomedycznych i biochemicznych
 • FM2A_W06
  ma uporządkowaną wiedzę w zakresie fizyki, matematyki, chemii i biologii oraz innych dziedzin nauki (medycyna, informatyka) pozwalającą na formułowanie i rozwiązywanie zadań o różnym stopniu zaawansowania
 • FM2A_W20
  zna pojęcia związane z ochroną zdrowia w zakresie ekspozycji na wybrane czynniki oraz rozumie wybrane modele zachowań prozdrowotnych będących odpowiedzią na występujące zagrożenie