Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Dozymetria promieniowania niejonizującego
Efekt kształcenia:
Student potrafi posługiwać się aparaturą pomiarową rozumiejąc związek wykonywanych czynności pomiarowych z teorią oraz zastosowaniami.
Powiązania z EKK:
 • FM2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu oraz innych źródeł, a następnie inteligentnie je przetwarzać, wyciągać wnioski, a także formułować opinie
 • FM2A_U02
  potrafi korzystać z czasopism popularnonaukowych zajmujących się aktualnymi problemami fizyki medycznej
 • FM2A_U06
  potrafi zaplanować pracę wieloetapową o różnym stopniu trudności, ocenić czas jej ukończenia oraz koszty związane z jej realizacją
 • FM2A_U07
  potrafi dobrać właściwą metodę pomiaru, w zależności od zjawiska jakie należy zbadać
 • FM2A_U08
  potrafi zastosować znaną metodologię do rozwiązywania problemów inżynierskich oraz naukowo-badawczych
 • FM2A_U09
  potrafi dobrać właściwe przyrządy pomiarowe do pomiaru odpowiednich wielkości fizycznych