Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Dozymetria promieniowania niejonizującego
Efekt kształcenia:
Student potrafi prawidłowo opracować dane pomiarowe doświadczenia dozymetrycznego. Samodzielnie wskazać wielkości fizyczne, które należy wyznaczyć by opisać badane zjawisko oddziaływania promieniowania z ośrodkiem.
Powiązania z EKK:
 • FM2A_U03
  potrafi przeprowadzić analizę danych doświadczalnych, zaprezentować je zarówno w formie ustnej jak i pisemnej oraz wyciągnąć na ich podstawie wnioski
 • FM2A_U06
  potrafi zaplanować pracę wieloetapową o różnym stopniu trudności, ocenić czas jej ukończenia oraz koszty związane z jej realizacją
 • FM2A_U07
  potrafi dobrać właściwą metodę pomiaru, w zależności od zjawiska jakie należy zbadać
 • FM2A_U09
  potrafi dobrać właściwe przyrządy pomiarowe do pomiaru odpowiednich wielkości fizycznych