Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Dozymetria promieniowania niejonizującego
Efekt kształcenia:
Student zna i potrafi stosować podstawowe techniki obliczeniowe dla wielkości dozymetrycznych promieniowania niejonizującego w najprostszych przypadkach
Powiązania z EKK:
  • FM2A_U08
    potrafi zastosować znaną metodologię do rozwiązywania problemów inżynierskich oraz naukowo-badawczych
  • FM2A_U10
    potrafi wykorzystywać symulacje komputerowe do analizy wybranych problemów biomedycznych