Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Dozymetria promieniowania niejonizującego
Efekt kształcenia:
Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty.
Powiązania z EKK:
  • FM2A_K02
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny
  • FM2A_K06
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole
  • FM2A_K07
    ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zespołowo zadania