Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Interfejs użytkownika
Efekt kształcenia:
Student zna zasady projektowania aplikacji zawierających graficzny interfejs użytkownika oraz mechanizmy generowania zdarzeń i sposoby ich obsługi.
Powiązania z EKK:
 • FT1A_W02
  dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki i elektroniki do zrozumienia podstawowych procesów technologicznych
 • FT1A_W04
  zna metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich
 • FM1A_W05
  Zna działanie prostych układów elektronicznych oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu programowania, niezbędną w rozwiązywaniu wybranych problemów
 • FM1A_W06
  Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie fizyki, matematyki, chemii i biologii oraz innych dziedzin nauki (medycyna, informatyka) pozwalającą na formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań
 • IS1A_W04
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki
 • IS1A_W07
  dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie tworzenia oprogramowania w modelu obiektowym
 • IS1A_W08
  ma podstawową wiedzę w zakresie architektury systemów komputerowych
 • IS2A_W15
  ma szczegółową wiedzę obejmującą znajomość metod, technik i narzędzi wykorzystywanych do tworzenia interfejsu użytkownika systemów informatycznych